Merhaba Ziyaretçi
Forumumuza hoşgeldiniz.Sitemizi daha yararlı şekilde kullanabilmek için lütfen kayıt olun veya giriş yapın.

Arama sonuçlarınız

 1. ADMİN

  Ders Notu Ailelerle Sosyal Hizmet

  14.ÜNİTE ÖZET SON DEĞERLENDİRME Son değerlendirme, uygulamanın amaca ulaşıp ulaşmadığını ortaya çıkarmanın bir aracıdır ve amaçlara ve hedeflere ulaşmak için kullanılan araçları gözden geçirmeyi de içerir. Son değerlendirme, yardım sonucunda ortaya çıkan olumlu‐olumsuz ve hesaba katılmayan...
 2. ADMİN

  Ders Notu Ailelerle Sosyal Hizmet

  13.ÜNİTE ÖZET AİLELERLE SOSYAL HİZMET: MÜDAHELE Ailenin sorunlarını çözmek için bireysel düzeyde aile etkileşimini iyileştirmeye ve aynı zamanda çevresel engelleri ortadan kaldırmaya yönelik müdahale teknikleri kullanılmalıdır. Burada önemli olan, değişmesi amaçlanan sisteme tekniklerin uygun...
 3. ADMİN

  Ders Notu Ailelerle Sosyal Hizmet

  12.ÜNİTE ÖZET AİLELERLE SOSYAL HİZMET ÖNDEĞERLENDİRME VE PLANLAMA Değerlendirme aşaması, sorun çözmek için uygun bir zaman değildir, soruna yönelik değerlendirme yapıldıktan sonra bu aşamaya geçilebilir. Burada önemli olan şey, etkileşimi gözlemlemek, sorunları anlamak ve değişiklik için hedef...
 4. ADMİN

  Ders Notu Ailelerle Sosyal Hizmet

  11.ÜNİTE ÖZET AİLELERLE SOSYAL HİZMET:AİLEYLE DANIŞMA/BAĞLANTI KURMA FARKLI AİLE KALIPLARI Tarihsel, dinsel, kültürel, biyolojik, tıbbi, psikiyatrik, bilimsel, siyasal ve kişisel değerler aile üzerinde etkili olmaktadır. Bu göstergelerin tamamı ailelerin nasıl tanımlanacağını ve aileye nasıl...
 5. ADMİN

  Ders Notu Ailelerle Sosyal Hizmet

  10.ÜNİTE ÖZET AİLELERLE SOSYAL HİZMET Sosyal hizmetler; kişi, grup ve ailelerin kendilerinden veya çevre koşullarından kaynaklanan maddi ve manevi sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olmayı ve yaşam koşullarını iyileştirerek, toplumda işlevsellik kazanmalarını sağlamayı amaçlayan hizmetlerdir...
 6. ADMİN

  Ders Notu Ailelerle Sosyal Hizmet

  9.ÜNİTE ÖZET AİLE POLİTİKASININ DAYANAKLARI: AİLE VE AİLE İŞLEVLERİ Türkiye’de ailenin tanımlanma biçimlerini görmek için kalkınma planlarına bakıldığında, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Aile Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda aile, “ana‐baba‐çocuklar ve tarafların kan akrabalıklarından...
 7. ADMİN

  Ders Notu Ailelerle Sosyal Hizmet

  8.ÜNİTE ÖZET AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ Aile evlilikle başlayan, kurucularının ölümüne kadar uzanan dinamik bir yapı ve süreç olarak anlam ve işlev kazanmaktadır Aile yaşam döngüsü modeli, aileyi yaşam döngüsüne sahip bir organizma gibi görmektedir. Çekirdek ailede aile yaşam döngüsü, evlenme ile...
 8. ADMİN

  Ders Notu Ailelerle Sosyal Hizmet

  7.ÜNİTE ÖZET İLETİŞİM Açık ve direkt iletişim yani doğrudan iletişim sağlıklı iletişimin göstergesi olup aile üyelerinin birbirlerine çekinmeden, tartışma ortamı açmadan karşıdakini kırmadan ve söyleyen kırılmadan her şeyi uygun bir dille söyleyebilmesidir. İletişimin Öğeleri Gönderici: İletiyi...
 9. ADMİN

  Ders Notu Ailelerle Sosyal Hizmet

  6.ÜNİTE ÖZET AİLE SORUNLARINA BAKIŞ II AİLEYİ ETKİLEYEN MAKRO SORUNLAR: YOKSULLUK SORUNU Yoksulluk sorunu eski bir sosyal sorun olmasına rağmen özellikle 1980’ler itibariyler başlayan liberal politika ve uygulamalar ile toplumlarda daha da belirginleşmiş hatta çeşitlenmiştir (insani yoksulluk...
 10. ADMİN

  Ders Notu Ailelerle Sosyal Hizmet

  5.ÜNİTE ÖZET AİLE SORUNLARINA GENEL BAKIŞ Bilindiği üzere sosyal sorunlar çeşitli olup toplumdan toplumda, zamandan zaman hatta coğrafi yerleşim özelliğine göre de değişmektedir. Aile toplumsal bir birim olarak pek çok sosyal sorundan hem etkilenir hem de kendisi de bir sosyal varlık olarak...
 11. ADMİN

  Ders Notu Ailelerle Sosyal Hizmet

  4.ÜNİTE ÖZET Bir önceki bölümde aile teorilerinden en yaygın kullanılan yapısal‐işlevselci ve sistem teorilerine yer verilmişti. Bu bölümde ise sembolik etkileşimcilik, bilişseldavranışçı teori, insancıl teori, psikanalitik teori, bağlanma teorisi ve feminist teoriye yer verilecektir...
 12. ADMİN

  Ders Notu Ailelerle Sosyal Hizmet

  3.ÜNİTE ÖZET Kuram, toplumu ve toplumsal yapının parçalarının birbiriyle olan ilişkisini tanımlamak, açıklamak ve öngörülerde bulunmak için kullanılan birbiriyle ilişkili kavramlar dizisi olarak tanımlanabilir. Kuram, bireyler, gruplar veya olaylarla bağlantılı kavramları içerir ve bunlar...
 13. ADMİN

  Ders Notu Ailelerle Sosyal Hizmet

  2.ÜNİTE ÖZET Her bir alt sistemin yapısı, işlevi, rolleri, sorumlulukları ve sınrıları birbirinden farklıdır ve özellikle de ailenin gelişimsel aşamalarına göre farklılaşmaktadır. Özellikle aile sosyal hizmeti uygulaması değerlendirmesi ve ön inceleme aşamasında aile sistemini ve yapısını...
 14. ADMİN

  Ders Notu Ailelerle Sosyal Hizmet

  1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ Büyük Aile: Çoğunlukla kırsal kesimde yaşayan, ekonomik ve kültürel değerlerle şekillenen, akrabalık ilişkileri oldukça güçlü olup, üye sayısı açısından da kalabalık olan aile biçimidir. Büyük ailenin temel özelliği geleneklere bağlı bir yaşam olup bu aile biçimine...
 15. ADMİN

  Ders Notu KALEM MEVZUATI

  KALEM MEVZUATI
 16. ADMİN

  Ders Notu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

  1. SINIF ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1.ÜNİTE DERS ÖZETİ GİRİŞ Çocuklar; geleceğin yetişkini olarak özenle yetiştirilen, eğitilen ve eldeki olanakları en üst düzeyde kullanarak tüm gereksinimleri karşılanmaya çalışılan, minyatür bir erişkin olmayıp kendine özgü özellikleri olan değerli...
 17. ADMİN

  Ders Notu Çocuk Gelişimi 2 Vize Ders Özeti

  ÇOCUK GELİŞİMİ 2 (1-7 ÜNİTE HIZLI ÖZET ) SOSYAL GELİŞİM VE TANIMI Sosyal gelişim bireyin yaşadığı sosyal çevreye uyumunu sağlayan gelişimi ile ilgilidir. Sosyal gelişim ilgili tanımlardan birkaçı şöyledir: Binbaşıoğlu’na (1992) göre sosyal gelişim; kişinin doğumdan yetişkin oluncaya kadar...
 18. ADMİN

  Ders Notu Aile Eğitimi Final Ders Özeti

  8. ÜNİTE Problem çözme: Ailelerin sorunlara yaklaşımlarını ve çözüme dönük tutum ve davranışlarını belirler. Problem çözme becerisi; aile içerisinde ihtiyaçların karşılanması için kimin hangi statü ve rolde, hangi görev ve sorumlulukları yerine gibi ödevler bütününü ifade etmektedir. Aile içi...
 19. ADMİN

  Ders Notu ÇOCUK BESLENMESİ

  14. ÜNİTE KONU SONU ÖZETİ •Doğumsal metabolik hastalıklar karbonhidrat, protein, yağ ve bazı maddelerin yapım, yıkım ve dönüşümünü sağlayan enzimlerden birinin eksikliği ya da fonksiyonundaki işlevsizlik sonucu ortaya çıkan genetik hastalıklardır. Doğumsal metabolik hastalıkların tedavisinde...
 20. ADMİN

  Ders Notu ÇOCUK BESLENMESİ

  13. ÜNİTE KONU SONU ÖZETİ •ÇOCUĞUN KRONİK HASTALIKLARDA VE ÖZEL DURUMLARDA BESLENMESİ Kronik hastalıklarda besinlerin uygun ve yeterli miktarda alımında veya sindiriminde sorunlar olabilmektedir. Bazı besin bileşenlerinin kısmen ya da tamamen kısıtlanması ya da diğerlerinin miktarının...
Üst Alt